Kategoridiskussion:Planteslægter

Aktive diskussioner
Botanik Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Botanik, et forsøg på at koordinere oprettelsen af botanikrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Kategori Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Kategori på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.


Hej, jeg synes det er mystisk at denne kategori er foreslået opdelt i flere underkategorier. Det kan selvfølgelig gøres på flere forskellige måder, men spørgsmålet er om det er meningsfyldt - jeg vil mene det bare skaber dubleret information og er spild af tid. Men måske skal jeg bare have det forklaret! (skrev Honymand (diskussion • bidrag) 4. jan 2009, 10:13. Husk at signere dine indlæg.) En helt anden ting er at kategorien på en måde kan siges at være overflødig - det fremgår jo af taxoboksen at der er tale om en planteslægt. --Honymand 4. jan 2009, 10:13 (CET)

Det er almindeligt at sørge for, at kategorierne er opdelt, så hver kategori har et passende antal artikler - ikke for få og ikke for mange. Ville en løsning ikke være at oprette en overkategori (Plantefamilier) og sætte slægterne i underkategori til dem. Der er ikke tale om dubleret information - kategorierne er jo en alternativ indgang til artiklerne. --Sir48 (Thyge) 4. jan 2009, 12:25 (CET)
Kategorierne *skal* være dubleret information - forstået på den måde, at vi ikke skal kategorisere efter noget, der ikke står i artiklerne. --Palnatoke 4. jan 2009, 14:16 (CET)
I hvert fald synes jeg egentlig en kategori som "Planteslægter" (og "Plantearter" der også vil blive gigantisk) er lidt overflødig. Står man på en artikel kan man tydeligt se af taxoboksen at der er tale om f.eks. en slægt, helt uden noget med kategori. Og går man ind i kategorien for at finde en artikel, ja, så er den jo bare for stor.
Idén med at lave kategorier svarende til familier og slægter er ikke dårlig, og jo meget konsistent - men det bliver også et stort arbejde. Ser man på den engelske wiki, er det vist det de forsøger at gøre - men det er ikke helt konsistent. Dog er det næsten altid de taxonomiske grupper de på en eller anden måde bruger som kategorier.
Hvor mange artikler er iøvrigt "for mange" ?
På en måde ville det være smart hvis det kunne gøres automatisk - altså at når man i 2 forskellige artiklers taxobox angav Slægt: Arum, ja, så kunne man trykke på "Arum" og se en liste med de 2 artikler! Meen det er nok for svært.
--Honymand 4. jan 2009, 22:54 (CET)
   • Hvis jeg har forstået Sir48 (Thyge) ret, så går hans forslag på, at lade hvert familienavn være kategori for de slægter, der er beskrevet i denne familie. Det forslag har - i mine øjne - den tredobbelte fordel, at man på den måde 1) kan skabe en umiddelbar adgang via det botaniske familienavn, 2) kan give et overblik over slægterne ud fra de botaniske navne og 3) kan få opbrudt den meget store kategori Planteslægter. Dette naturligvis under forudsætning af, at man bruger de botaniske navne hele vejen igennem, og kan omlægningen i så fald udføres af en robot?
   • Man kunne tænke sig at gøre nøjagtigt det samme, men på basis af de danske navne. Dermed ville man ikke opnå et botanisk/taksonomisk overblik, men blot en fordeling af den store katagori Planteslægter. Må jeg i øvrigt pege på, at kategorien Plantefamilier allerede findes?
   • Den første omlægning giver den største effekt i forhold til det bestående, mens den sidste blot er en art oprydning. Derfor ville jeg foretrække den første, men jeg kan tilslutte mig begge versioner.
   • Jeg har lavet et forsøg med at etablere den første løsning for Ranunkelfamilien. Som det fremgår, er det ikke umiddelbartmuligt at skabe en kategori Ranunculaceae, som rummer slægterne efter deres botaniske navne. Det er dog også åbenlyst, at det er muligt at virkeliggøre den anden løsning - omend det bliver meget arbejdskrævende, hvis det skal ske manuelt.--Sten Porse 5. jan 2009, 10:43 (CET)
Det er måske lidt ligegyldigt at kategorisere efter taksonomisk niveau - en lang række af disse artikler er ret uinteressante, fordi de alene fungerer som pegere opad og nedad i systemet. --Palnatoke 5. jan 2009, 11:23 (CET)
    • Jeg tror (desværre) ikke arbejdet kan gøres af en bot, bl.a. fordi det er lidt forskelligt hvad folk skriver i taxoboksen. F.eks. ser man både (1) Ranunkelfamilien (Ranunculaceae) (2) Ranunculaceae (Ranunkelfamilien) (3) Ranunculaceae (Ranunkelfamilien) og flere andre, nok 5-7 varianter ialt - bliver svært at danne kategori-navn ud fra...
    • Jeg synes ikke man skal lægge sig helt fast på familie som "niveau" - nogle familier er jo meget store, mens man omvendt kunne have f.eks. "Ulvefodsplanter" som kategori for alle familier af Ulvefodsplanter, da mange af disse familier er ret små (i Danmark) - dette svarer til hvad de gør på engelsk wiki, der har jeg f.eks. set kategori:Lycophyte (= Ulvefodsplanter) og kategori:Araceae (= Arum familien)
    • Disse kategorier som man indfører skal (synes jeg) kunne indeholde flere taxonomiske niveauer, f.eks. både artikler om arter og slægter kan komme i Kategori:Ranunculaceae
    • Siderne for de nye kategorier bør ikke indeholde nogen særlig beskrivelse som det er gjort på Kategori:Ranunculaceae - istedet burde der bare være en henvisning til den tilsvarende artikel.
    • Kategori-navnene bør nok være på dansk - hvor det er muligt.
    • Iøvrigt mener jeg: Det ville være rart hvis taxoboksen automatisk genererede nogle liste-sider eller kategorier svarende til de videnskabelige navne, sådan så man altid og uden noget ekstra arbejde kunne klikke på f.eks. "Liliopsida" og så se listen af alle hertil hørende ordner.
    • PS til Sten: Det betyder jo nok at Kategori:Nåletræer alligevel kommer i brug ;-)
    • --[[Bruger:Honymand|Honymand] ] 5. jan 2009, 12:38 (CET)
     • Det lyder faktisk velbegrundet, at vi kan følge den engelske model, altså at kategorierne er (ofte vil være) bredere end de taksonomiske grupperinger. Palnatokes udtryk "pegere"er meget dækkende og som sådan en god begrundelse for ikke at lave automatiske kategoriseringer. I de tilfælde, hvor nogen tager sig på at udvide "peger"artiklerne, så de får egentlig, meddelende status, kan man jo bare underopdele en eksisterende, bred kategori for området. Alt i alt drejer det sig vel bare om at få sat kategorier ind i slægtsartiklerne. Hvis vi kan blive enige om kategoriseringssystematikken, vil jeg kunne gøre det i takt med mine almindelige tilsyn og udbygning på artiklerne.Mvh.--Sten Porse 5. jan 2009, 14:55 (CET)
      • Jeg ville sige både slægts, art og måske familie-artikler - alle de tre kategorier ender jo med at være "for store". --Honymand 5. jan 2009, 19:36 (CET)
       • Skal jeg bare gå igang? Er vi enige? --Honymand 7. jan 2009, 13:53 (CET)
Skal jeg ikke strikke et script sammen, der kan ændre Kategori:Planteslægter til Kategori:<Hvad der nu er linket til i taxoboksens familiefelt>-familien ? Det vil formentlig fange de fleste af dem, og spare en del manuelt og kedeligt arbejde. -- Bruger:Wegge 7. jan 2009, 14:31 (CET)
Dertil kommer, at det også er forholdsvist let at slå kategorier sammen, hvis det viser sig, at brug af bot resulterer i, at der fx kommer 3 kategrier om Ranunkelfamilien. Ved denne efterfølgende flytning kan man samtidig rette teksten i taxoboksens familiefelt. --MGA73 7. jan 2009, 15:07 (CET)
Kategori:Planteslægter og Kategori:Plantearter synes jeg - det er jo kun et spørgsmål om tid inden den også bliver for stor. Og for begge skal erstatningskategorien være det der står i taxoboxens familie-felt. --Honymand 7. jan 2009, 22:28 (CET)
Lige et spørgsmål om kategorinavnene. De familieartiklerne (efter redirects) er nogenlunde ligeligt fordelt på formerne Xxxfamilien og Xxx-familien. Umiddelbart vil jeg mene at det ville være mest konsistent at normalisere kategorinavnene til den ene eller anden form, men i givet fald hvilken? Og hvordan med de familier der ikke har det kanoniske navn? Der er ihvertfald Bignoniaceae, der er familieartikel for Trompetkrone. Skal trompetkronen kategoriseres som Bignoniaceae-familien, eller skal kategoriseringen spring over den slags tilfælde? Og må jeg lige få en bekræftelse på at der rent faktisk er enighed om at lave en automatisk konvertering, inden jeg bruger alt for meget energi på det? Og endelig, skal familieartiklerne kategoriseres i den samme kategori som de selv har lagt navn til, eller skal jeg autooprette en kategori, der peger på familieartiklen? -- Bruger:Wegge 7. jan 2009, 22:41 (CET)
Størstedelen af de artikler der er i Kategori:Planteslægter vedrører den meget store gruppe der hedder de Dækfrøede. Her giver automatisk konvertering muligvis mening, dog kan jeg ikke overskue det med de forskellige navnekonventioner der er brugt. Jeg tror (men ved ikke) at resultatet ikke bliver så godt. For resten af planteriget tror jeg ikke det giver så meget mening - mange steder vil vi nemlig få det modsatte problem: Masse kategorier med kun 1-2 artikler. Forbløffende mange familier er i Danmark repræsenteret med kun 1-2 slægter og endda kun 1-2 arter. Jeg foreslår: Vent med automatikken, lad mig og Sten arbejde lidt manuelt med det først. For de Dækfrøede ender det sikkert med en to-trins raket, semi-automatisk oprydning i taxobokse, og derefter automatisk kategoriudskiftning. --Honymand 7. jan 2009, 22:55 (CET)
OK, jeg klapper hesten indtil videre så. Sig lige til hvis der er et eller andet der bliver så omfattende at i ikke gider gøre det i hånden. Ville det iøvrigt kunne hjælpe jer at få en oversigt over hvor mange artikler der hnviser til hver enkelt familie-artikel? -- Bruger:Wegge 7. jan 2009, 23:07 (CET)

Status på overførsel fra Kategori:Planteslægter til andre kategorierRediger

KonklusionRediger

Sådan bruges denne kategori: Alle artikler om en eller anden planteslægt (genus) placeres i denne kategori - ingen artikler på lavere eller højere taxonomisk niveau placeres her (omend man selvfølgelig også kan indføre artikler der handler om begrebet "planteslægt"). For en given artikel XXX-slægten, laves IKKE en tilsvarende Kategori:XXX-slægten. --Honymand 25. okt 2009, 09:01 (CET)

Tilbage til siden »Planteslægter«.