Åbn hovedmenuen
Computergenereret model af det internationale kilogramlod, der består af 90 % platin og 10 % iridium (ift. vægten). Linealen anvender tommer som måleskala.

Den grundlæggende SI-enhed for masse er kilogram (symbol kg).

Kilo er et præfiks, der betyder 1.000. Et kilogram er altså 1.000 gram.

Indholdsfortegnelse

DefinitionRediger

Kilogrammet er, som meteren tidligere var, en enhed der er defineret ud fra en prototype, og både det originale kilogram-lod og meterstaven opbevares i Paris [1].

En meter har senere fået en mere reproducerbar definition, men man har stadig ikke fundet nogen reproducerbar erstatning for kilogram-loddet i Paris. Kilogrammet er således den sidste SI-enhed, der er defineret ud fra en bestemt genstand (et artefakt).

Kilogram er defineret af tre fysiske og fundamentale konstanter: Lysets hastighed c, en specifik atomisk overgangsfrekvens ΔνCs og Planks konstant h.

Den mest kendte definition af kilogrammet er ønskelig, således at man ikke er afhængig af et bestemt lods skæbne. Man kan forestille sig kilogrammet fastlagt ved at fiksere en naturkonstant til en bestemt talværdi. I november 2018 er et kilogram blevet koblet til Plancks konstant, som er 6.626069934 x 10-34kg∙m2∙s-1 med en usikkerhed på 13 milliarddele.[2]

Problemet med sådanne generelle definitioner har indtil nu været, at de ikke giver samme nøjagtighed som den nuværende kilogramdefinition. Det er fordi man kan veje et lod med større præcision, end den præcision man hidtil har kunnet bestemme de relevante konstanter med.

Tideligere definitionRediger

Udviklingen af det første målesystem begyndte omkring år 1790. I 1793 var kilogrammet kendt under et tidligere udtryk "grav" (mere korrekt "milligrave"). Grav var defineret som vægten af en kubikdecimeter af destilleret vand ved 0°C. Efter tre år blev "grav" afskaffet og erstattet, af det vi i dag kender som kilogram. Grammet, 1/1000 af et kilogram, blev defineret i 1795 af massen af en kubikcentimeter af vand ved dets frysepunkt.

HistorieRediger

Den oprindelige definition af grammet var massen af 1 cm³ vand. Men man gik hurtigt over til prototypelodder, da den oprindelige definition ikke er så entydig som man skulle tro.

Danske forholdRediger

Der er fremstillet et antal identiske eksemplarer af den internationale kilogram-prototype. Disse kopier opbevares, og bruges, på de forskellige landes nationale institutter for videnskabelig måling, som fx PTB i Tyskland og NIST i USA. I Danmark varetages denne opgave af firmaet Dansk Fundamental Metrologi A/S, som ligger på Danmarks Tekniske Universitet i Kongens Lyngby. Den danske prototype bliver med flere års mellemrum sammenlignet direkte med det originale lod i Paris, hvorved sporbarheden sikres.

SI omregningRediger

Division Multiplikation
Værdi SI symbol Navn Værdi SI symbol Navn
10−1 g dg decigram 101 g dag decagram
10−2 g cg centigram 102 g hg hectogram
10−3 g mg milligram 103 g kg kilogram
10−6 g µg microgram 106 g Mg megagram (tonne)
10−9 g ng nanogram 109 g Gg gigagram
10−12 g pg picogram 1012 g Tg teragram
10−15 g fg femtogram 1015 g Pg petagram
10−18 g ag attogram 1018 g Eg exagram
10−21 g zg zeptogram 1021 g Zg zettagram
10−24 g yg yoctogram 1024 g Yg yottagram

Kilder/referencerRediger

Wikimedia Commons har medier relateret til:
  1. ^ September 21, 2007, Science Daily: Official Kilogram Losing Mass: Scientists Propose Redefining It As A Precise Number Of Carbon Atoms Citat: "...Prototype Kilogram or "Le Gran K" -- has been losing mass, about 50 micrograms at last check. The change is occurring despite careful storage at a facility near Paris...the missing mass amounted to no more than "the weight of a fingerprint..."
  2. ^ Redefining the kilogram in terms of Planck’s constant