Kinas administrative regioner

Administrative regioner
i Folkerepublikken Kina


Kinas administrative regioner er den primære politisk-geografiske inddeling af Folkerepublikken Kina i subnationale enheder. Denne opdeling sker i 3 eller 4 sidestillede niveauer:

  • Provins – kinesisk: 省, pinyin: shěng,
  • Kommune – de største byer, der er selvstændigt kontrollerede,
  • Autonom region – kinesisk: 自治区, pinyin: zìzhìqū.
  • Speciel administrativ region (SAR) – kinesisk: 特别行政区, pinyin: tèbié xíngzhèngqū

De tre første udgør provins-inddelingen af Folkerepublikken Kina. De to særlige administrative regioner, Hongkong og Macao, siges ofte også at befinde sig på linje med provins-inddelingen, men de lokale styrer har i disse to regioner meget mere uafhængighed end de tilsvarende i provinserne, kommunerne og de autonome regioner.

Disse i alt 33 områder er listet herunder efter type.

Kort redigér

 


Provinser redigér

Navn Kinesisk (simplificeret) Pinyin Forkortelse Hovedstad
Anhui 安徽 Ānhuī 皖 wǎn Hefei
Fujian 福建 Fújiàn 闽 mǐn Fuzhou
Gansu 甘肃 Gānsù 甘 gān eller 陇 lǒng Lanzhou
Guangdong 广东 Guǎngdōng 粤 yuè Guangzhou
Guizhou 贵州 Guìzhōu 黔 qián eller 贵 guì Guiyang
Hainan 海南 Hǎinán 琼 qióng Haikou
Hebei 河北 Héběi 冀 jì Shijiazhuang
Heilongjiang 黑龙江 Hēilóngjiāng 黑 hēi Harbin
Henan 河南 Hénán 豫 yù Zhengzhou
Hubei 湖北 Húběi 鄂 è Wuhan
Hunan 湖南 Húnán 湘 xiāng Changsha
Jiangsu 江苏 Jiāngsū 苏 sū Nanjing
Jiangxi 江西 Jiāngxī 赣 gàn Nanchang
Jilin 吉林 Jílín 吉 jí Changchun
Liaoning 辽宁 Liáoníng 辽 liáo Shenyang
Qinghai 青海 Qīnghǎi 青 qīng Xining
Shaanxi 陕西 Shǎnxī 陕 shǎn eller 秦 qín Xi'an
Shandong 山东 Shāndōng 鲁 lǔ Jinan
Shanxi 山西 Shānxī 晋 jìn Taiyuan
Sichuan 四川 Sìchuān 川 chuān eller 蜀 shǔ Chengdu
Yunnan 云南 Yúnnán 滇 diān eller 云 yún Kunming
Zhejiang 浙江 Zhèjiāng 浙 zhè Hangzhou

Autonome regioner redigér

Navn Kinesisk (simplificeret) Pinyin Fulde navn Forkortelse
Guangxi 广西壮族 Guǎngxī Guangxi Zhuang Autonom Region 桂 (Guì)
Indre Mongoliet 内蒙古 Nèi Měnggǔ Indre Mongoliet Autonom Region
Ningxia 宁夏回族 Níngxià Ningxia Autonom Region 宁 (Níng)
Xinjiang 新疆维吾尔族 Xīnjiāng Xinjiang Uighur Autonom Region 新 (Xīn)
Tibet 西藏 Xīzàng Tibet Autonom Region 藏 (Zàng)

Kommuner redigér

Navn Kinesisk (simplificeret) Pinyin Forkortelse
Beijing 北京 Běijīng 京 (Jīng)
Chongqing 重庆 Chóngqìng 渝 (Yú)
Shanghai 上海 Shànghǎi 沪 (hù) eller 申 (shēn)
Tianjin 天津 Tiānjīn 津 (Jīn)

Særlige administrative regioner redigér

Navn Kinesisk (simplificeret) Pinyin
Hongkong 香港 Xiānggǎng
Macao 澳门 Àomén