Kirker i Haderslev Amt

Wikimedia liste

Haderslev Amt var et amt før Kommunalreformen i 1970.

Haderselv Amt. Med grønne nuancer er indtegnet kommuner, der efter kommunalreformen i 1970 gik til Sønderjyllands amt.

Haderslev Amt bestod af fem herreder

Frøs redigér

Gram redigér

Haderslev redigér

Nørre Rangstrup redigér

Sønder Tyrstrup redigér