Kirker i Sønderborg Amt

Wikimedia liste

Sønderborg Amt var et amt før Kommunalreformen i 1970.

Sønderborg Amt. Med grønne nuancer er indtegnet kommuner, der efter kommunalreformen i 1970 gik til Sønderjyllands amt.

Kirkerne i Sønderborg Amt fordeler sig i de tre herreder

Als Nørre Herred redigér

Als Sønder Herred redigér

Nybøl Herred redigér