Koncern

sammenslutning af virksomheder til en økonomisk enhed

En koncern er bestående af ét moderselskab, ofte et holdingselskab, med et eller (som oftest) flere datterselskaber.

Der foreligger en koncern, såfremt moderselskabet kontrollerer – i betydningen styrer – datterselskaberne,[1] og det er ikke afgørende, om kontrollen eksisterer gennem ejerskab[2].

En koncern af aktie- eller anpartsselskaber skal som hovedregel aflægge koncernregnskab, et regnskab, som udarbejdes som om alle virksomhederne var én virksomhed. Dette indebærer, at de økonomiske effekter af koncerninterne transaktioner skal elimineres.

Lovgivning redigér

En koncern er efter dansk lov defineret i Kursgevinstloven § 4 stk. 2:

§ 4. Stk. 2. Ved koncernforbundne selskaber forstås

  1. selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab,
  2. selskaber og foreninger m.v., hvor samme aktionærkreds ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab,
  3. en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab, eller
  4. en fond og selskaber, hvori fonden ved fordringens erhvervelse eller på noget senere tidspunkt direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Aktionærer som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 3, anses ved bedømmelsen af aktionærkredsen som én og samme aktionær. Ved opgørelsen af stemmeandele ses bort fra stemmer, som alene er opnået ved stemmeretsoverdragelse i forbindelse med erhvervet sikkerhed i aktier.

Se også redigér

Fodnoter redigér

  1. ^ Selskabsloven § 7 stk. 1
  2. ^ Selskabsloven § 7 stk. 2