Konsistorium (universitet)

For alternative betydninger, se Konsistorium. (Se også artikler, som begynder med Konsistorium)

Konsistorium (latin consistorium forsamling, mødested)[1] er det styrende råd på et universitet. Det bestod på Københavns Universitet af alle fastansatte universitetslærere (lærerråd) indtil 1788. Sammensætningen har varieret, indtil konsistorium blev nedlagt i 2003.[2] Universitetsloven fastlægger nu de gældende styrelsesforhold.

Betegnelsen konsistorium anvendes også ved udenlandske forhold om højeste besluttende centralorgan på universiteter.[3] Nærmere detaljer kan således variere.

Af ældre stillingsbetegnelser finder vi referendarius consistorii[4][5] og assessor consistorii[6][7].

Den katolske kirke har også et Konsistorium (romersk-katolske kirke). Begrebet har været bredt anvendt om styrende organer, også i det gamle Rom under Konstantin den Store.[8]

Referencer

redigér