En kontrolassistent var tidligere en person uddannet på landbrugsskolerne til at kontrollere mælkekvaliteten på gårdene. Kontrolassistenten rejste fra gård til gård og havde fri kost og logi. Hans primære opgave var at sikre, at den mælk der blev leveret til mejeriet, var sygdomsfri.

Han havde udstyr med, der kunne måle evt. sygdomme i mælken.

Kontrolassistenten er nu forsvundet, men kontrollen foretages stadig. Der udtages prøver fra hver besætning, og findes der sygdomme, har det store økonomiske følger for bonden.