En kopist er en person, der afskriver tekster. I den danske og norske statsadministration benyttedes kopist som stillingsbetegnelsen for visse underordnede embedsmænd (se kopibog).

En kopist på arbejde. Miniature på Bruxelles' Kongelige Bibliotek, ophavsmanden ukendt.

For litterære tekster var kopistfunktionen en nødvendighed frem til bogtrykkerkunstens opfindelse i midten af 1400-tallet, og blev særlig udøvet i klostrene. Hvad offentlig og privat korrespondance angår var afskrift af egne breve, før de afsendtes, udbredt indtil omkring 1900.