Krage er det almindeligt brugte navn for gråkrage, der er den mest udbredte krage i Danmark, og sortkrage.[1]

Gråkrage og sortkrage

Tidligere blev de regnet for underarter af krage. Gråkrage og sortkrage ses i dag som værende to forskellige arter. De tilhører begge slægten Corvus (krager).

Kragen er kendt for at have en høj intelligens ligesom mange andre fugle i kragefamilien.

LevevisRediger

Kragen er monogam (danner par) og territoriehævdende, når den yngler. Reden anbringes typisk højt i træer i skovkanter, levende hegn og remiser.

FødeRediger

Kragen spiser gerne æg og yngel fra andre fugle, mens den uden for ynglesæson lever af korn, rodfrugter, ådsler mv. Den er opportunistisk og er i princippet altædende.

Se ogsåRediger

Kilder og eksterne henvisningerRediger