Kulturplanter er planter, som gennem dyrkning og forædling (domesticering) er gjort mere egnede til menneskelige formål. Det er altså kort sagt mark- og haveplanter.

Almindelig Byg er gennem tiderne blevet forædlet til menneskelige formål.

Man kan skelne mellem følgende grupper:

Litteratur redigér

  • Olav Skard og Svein Grønvold: Jord- og hagebruksvekster. Tun forlag 2007. ISBN 978-82-529-2864-8 (norsk)