Kulturplante

Kulturplanter er planter, som gennem dyrkning og forædling (domesticering) er gjort mere egnede til menneskelige formål. Det er altså kort sagt mark- og haveplanter.

Almindelig Byg er gennem tiderne blevet forædlet til menneskelige formål.

Man kan skelne mellem følgende grupper:

LitteraturRediger