Den kongelige Landsoverret samt Hof- og Stadsret

domstol for København 1771-1919

Den kongelige Landsoverret samt Hof- og Stadsret for Østifterne blev oprettet af Johann Friedrich Struensee i 1771 som en domstol for København. Derfor var rettens oprindelige navn Hof- og Stadsretten.

Forsiden af den originale forordning fra 15. juni 1771, som indførte Hof- og Stadsretten i København.

Hof- og Stadsretten var, indtil retsplejereformen 1. oktober 1919 trådte i kraft, den almindelige ret i første instans for København. Den var oprettet ved forordning af 15. juni 1771Johann Friedrich Struensees foranledning og afløste bl.a. Borgretten og Hofretten. Den blev, da forordning af 25. januar 1805 indførte Landsoverretter, slået sammen med Landsoverretten for Østifterne og overtog de opgaver som blandt andet Sjællandsfar Landsting i Ringsted og Fynbo Landsting hidtil havde haft.

Den derved fremkomne "Landsover -samt Hof- og Stadsret" blev således dels den almindelige ret i første instans for københavnske sager, dels appelret for alle sager fra underretterne i østifterne uden for København. Ved retsplejeloven af 1916 blev Hof- og Stadsretten afløst af Københavns Byret.

Denne ordning fungerede frem til 1919 med ikrafttrædelsen af Retsplejeloven med det nuværende system, hvor landsoverretten blev selvstænding (Østre Landsret) og Københavns Byret blev videreført fra de to hidtige byretter.


HistorieSpire
Denne historieartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.