Lantmäteriet

Statens lantmäteriverk eller simpelthen Lantmäteriet er Sveriges Geodatastyrelse.

Lantmäteriets hovedkontor

Lantmäteriet blev oprettet i 1683. Styrelsen er blevet omorganiseret flere gange, senest i 2008. I 1974 flyttede Lantmäteriet fra Stockholm til Gävle.

Lantmäteriet står for landmåling og tegning af kort. Lantmäteriet hører under Socialministeriet.

Landmåling i Sverige-FinlandRediger

I 1683 blev det Kungliga huvudlantmäterikontor i Stockholm oprettet som det centrale landmålerkontor for Sverige-Finland.

Fra 1725 var det lenenes landmålerkontorer, der stod for den praktiske udførelse af landmålingen i Finland. En finsk overdirektør var forbindelsesled mellem lenene og hovedkontoret i Stockholm. Den sidste finske direktør fratrådte i 1809. I 1812 fik Finland sit eget hovedkontor for landmåling, først i Åbo og derefter i Helsingfors.

Landmåling i SverigeRediger

I 1974 blev Statens lantmäteriverk slået sammen med Rikets allmänna kartverk, der var Sveriges geodætiske institut, og det blev bestemt, at hovedkontoret skulle ligge i Gävle i Nordsverige.

I 2008 blev Lantmäteriverket og 21 landmålingsmyndigheder samlet i én myndighed, der fik det officielle navn Lantmäteriet.

Kendte direktører, overdirektører eller generaldirektørerRediger