Lednings- og kabeltypemærkning

Der findes en del lednings- og kabeltypemærkninger i verden. En af de bredest anvendte mærkninger i EU er CENELEC HD 361.

CENELEC HD 361Rediger

CENELEC HD 361 er en ratificeret standard udgivet af CENELEC, som vedrører lednings og kabeltypemærkning, hvis mål er at harmonisere kabler til bl.a. elnetegnede kabler.[1][2]

Deutsches Institut für Normung (DIN, VDE) har udgivet en lignende standard (DIN VDE 0292).[3]

Kabler, som opfylder kravene, har f.eks. følgende hyppige mærkning: H01N2-D, H03VV-F, H03VH-H, H05RN-F, "H05VV-F 3G1.0mm2 VDE", "H05VV-F 3G1.0mm2 HAR", H05RR-F, H05Z-K, H05V-U, H07Z-K, H07Z-R, H07Z-U, H07RN-F, H07RR-F eller H07VV-F. Betydningen af koden bestående af bogstaver og tal kan ses her:[4][5][6][7][8][9]

Første del af HD 361-mærkningen:
Symbol 1. tegn. Relation til kabelstandarden
H Kabel opfylder de harmoniserede standarder
A Anerkendt national kabeltype
Symbol 2. og 3. tegn. Værdi, Uo/U
01 100V/100V
03 300V/300V
05 300V/500V
07 450V/750V
Anden del af HD 361-mærkningen:
Symbol 4. tegn. Leder isoleringsmateriale
Symbol 5. tegn (frivillig). Yderkabelmateriale
B etylen-propylengummi for temperaturer op til 90°C
B2 etylen-propylengummi justeret hård
B3 Butylgummi (isobutylenisoprengummi)
E Polyetylen
E2 Polyetylen, høj tæthed (HD)
E4 Polytetraflouroetylen
E5 Flourineret (etylen-propylen) copolymer
E6 Etylen tetraflouroetylen copolymer
E7 Polypropylen
G Etylen-vinyl-acetat
J Flettet glasfiber
J2 Glasfiber indpakket
M Mineralsk isolering
N Polykloropren (eller lignende materiale)
N2 Speciel polykloroprenforbindelse til dækning af svejsekabler ifølge HD 22.6
N4 Klorosulfonat polyetylen- eller polykloroprenforbindelse
N5 Nitril butadiengummi
N6 Flourineret gummi
N7 PVC nitril butadiengummiblanding
N8 Speciel vandresistent polykloroprenforbindelse
Q Polyurethan
Q2 Polyetylen terephtalat
Q4 Polyamid
Q5 Polyimid
Q6 Polyvinylidenflourid
R Natur og/eller syntetisk gummi, som vedvarende kan tåle 60° C. F.eks. almindelig etylenpropylengummi eller lignende syntetisk elastomer.
S Silikone-gummi
T Tekstilflet, imprægneret eller ikke, på samlet kabel
T2 Tekstilflet, med flammeresistent forbindelse, imprægneret
T3 Tekstillag, indpakket i eller som klisterbånd
T4 Tekstillag, med flammeresistent forbindelse, imprægneret
T5 Anti-korrosionsbeskyttelse
T6 Tekstilflet, imprægneret eller ikke, på individuelle ledninger i et flerlederkabel
V Almindelig PVC
V2 PVC-forbindelse, som vedvarende kan tåle 90° C
V3 PVC-forbindelse til installering ved lave temperaturer
V4 Krydsforbundet PVC
V5 Speciel olieresistent PVCforbindelse
X Krydsforbundet polyetylen
Z Polyofinbaseret krydsforbundet forbindelse, som har lav udsendelse af korroderende gasser, og som er egnet til brug i kabler, som, når brændt, har lav røgudsendelse
Z1 Polyofinbaseret termoplastforbindelse, som har lav udsendelse af korroderende gasser, og som er egnet til brug i kabler, som, når brændt, har lav røgudsendelse
Symbol 6. tegn (frivillig). Kappe, runde ledere og skærm
C Runde kobberledere
C4 Flettet kobberskærm over samlede ledninger
Symbol 6. tegn fortsat (frivillig). Kappe, runde ledere og skærm
D Har trækaflastende element bestående af en eller flere tekstilkomponenter, i centrum af det runde kabel eller i et fladt kabel
D5 Centralt hjerte (ikke trækaflastende - kun til at bære kablet selv)
D9 Har trækaflastende element bestående af en eller flere metalliske komponenter, i centrum af det runde kabel eller distribueret i et fladt kabel
Symbol 6. tegn fortsat (frivillig). Speciel konstruktion
H Flad konstruktion af "delelige" kabler og ledere
H2 Flad konstruktion af "udelelige" kabler og ledere
H6 Fladkabel, som har 3 eller flere ledere, ifølge HD 359 eller EN 50214
H7 Kabel, som har dobbelt isolationslag
Symbol To mulige ekstrategn. Ledermateriale
intet symbol Kobber
-A Aluminium
Symbol 7. specialtegn (frivillig hvis intet efterfølgende 8. tegn). Adskilletegn
- Bindestreg
Symbol 8. tegn. Lederform
D Fleksibel leder til anvendelse i svejsekabler HD 22 Part 6 (fleksibilitet forskellig fra Class 5 fra HD 383)
E Meget fleksibel leder til anvendelse i svejsekabler HD 22 Part 6 (fleksibilitet forskellig fra Class 6 fra HD 383)
F Fleksibel leder i et fleksibelt kabel eller ledning (fleksibilitet ifølge Class 5 fra HD 383)
H Meget fleksibel leder i et fleksibelt kabel eller ledning (fleksibilitet ifølge Class 6 fra HD 383)
K Fleksibel leder i et kabel til fast installation (fleksibilitet ifølge Class 5 fra HD 383)
R Stiv rund leder, kordelt
U Stiv rund leder, massiv
Y lametta (eng. tinsel?) leder
Tredje del af HD 361 mærkningen:
Symbol Adskilletegn
" " Mellemrum (frivillig hvis ingen efterfølgende tegn)
Symbol Antal ledere
(tal) Antal - antal ledere
Symbol Beskyttelsesleder
X Ingen grøn/gul leder
G En leder er grøn/gul
Symbol et eller flere tegn
(tal) Nominel leder tværsnit i mm2
Y For en metalleder hvor tværsnittet ikke specificeres

Kilder/referencerRediger