Legendre-polynomium

Legendre-polynomier er en klasse af polynomier, der bl.a. kan anvendes til at løse fysiske problemer, hvor et inverst potential indgår. Polynomierne blev introduceret af Adrien-Marie Legendre i 1782.

De første seks Legendre-polynomier i intervallet -1 til 1.

Definition ud fra en frembringende funktion redigér

Polynomierne kan defineres som koefficienterne i en Taylor-ekspansion af den frembringende funktion   omkring  

 

hvor   er det  'te Legendre-polynomium. Jf. formlen for et Taylor-polynomium er Legendre-polynomierne altså givet ved:

 

Fx er nulte polynomium blot lig med  , når   er nul:

 

Polynomium 1 er tilsvarende for den afledte til  :

 

Denne metode kan gentages for at fine de næste polynomier, men da differentieringen bliver mere og mere kompleks, er det bedre at formulere en rekursionsformel.

Dette opnås ved at differentiere definitionen på Legendre-polynomierne:

 

Den første brøk er blot definitionen på summen, som indsættes i stedet.

 

Ligningen omskrives derefter, så   indgår i alle led:

 

For hver værdi af   skal ligheden også gælde for koefficienter alene:

 

Det næste polynomium   er altså givet ved:

 

Da   og   er kendte, kan de øvrige funktioner altså let findes uden brug af differentialregning.

Fx er   givet ved: