Merge-arrow.svgSammenskrivningsforslag
Artiklen Lodseri er foreslået føjet ind i Lods. (Siden april 2013)  Diskutér forslaget

Et Lodseri er et foretagende som stiller lodser til rådighed for skibsfarten i farvande, floder og havne.

Lodserier i DanmarkRediger

I Danmark findes anno 2008 et offentligt og to private lodserier.

Offentligt lodseri:

Private lodserier: