Et luftrum er en tre-dimensionel administrativ zone i Jordens atmosfære, almindeligvis afgrænset af et bestemt geografisk område og evt. af en øvre og/eller en nedre højdegrænse. Af hensyn til afviklingen af luftfart inddeles atmosfæren i luftrum med forskellige såkaldte luftrumsklasser, hvori der gælder forskellige regler for den flyvende trafik.

Luftrumsstruktur i Danmark
FL660 (~20000m)
klasse C - kontrolleret
VFR: radio, transponder, klarering
FL195 (~6000m)
klasse G - ukontrolleret
klasse E - kontrolleret
VFR: ATS-flyveplan
3500' (~1050m)
CPH TMA
klasse C
VFR: radio, transponder, klarering
1500' (~450m)
G
TMA
klasse D - kontrolleret
VFR: radio, klarering
1500' (~450m)
G
TIA
klasse G
VFR: radio
1500' (~450m)
G
G
CTR
klasse D
VFR: radio, klarering
G G
TIZ
klasse G
VFR: radio
G G
CTR
klasse D
VFR: radio, klarering
G
nordsøen
kontrolleret flyveplads
ukontrolleret flyveplads
Københavns lufthavn