Lund Fjord

sø i Han Herred

Lund Fjord er en i Han Herred og den nordligst beliggende i Vejlerne. Den er samtidig den største med et areal på 491 ha. Medregnes den vanddækkede rørskov, bliver arealet 554 ha. Søens vandspejl varierer mellem kote –0,3 og +0,9 med et gennemsnitligt vandspejlsniveau i kote +0,19.

Lund Fjord
Overblik
Land Danmark
Kommuner Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune
Oplandsareal 1790 km²
Overfladeareal 491/554 ha
Middeldybde 0,81 m
Maks. dybde 1,34 m
Vandvolumen 1,03 mio m³
Vandspejlskote 0,19 over DNN

Lund Fjord er en del af "Naturreservatet Vejlerne". Vejlerne ejes af Aage V. Jensens Fonde (fra 1992-1993).

Lund Fjord modtager vand fra Senå, Bykær grøft, Svanborg Grøft og Strøjkær Grøft. I enkelte tilfælde løber vand fra Østre Landkanal ud i Lund Fjord.

Historie redigér

Vejlerne var indtil 1870'erne lavvandede dele af Limfjorden. Efter krigen i 1864 opstod en national bevægelse for at skaffe nye landbrugsjorder efter tabet af det frugtbare Sønderjylland. I 1870'erne og 1880'erne inddæmmedes Vejlerne, og den tørlagte fjordbund tilplantedes med krybhvene for at skabe nye græsnings- og høslætsarealer.

Kilder/henvisninger redigér

57°6′30″N 9°2′30″Ø / 57.10833°N 9.04167°Ø / 57.10833; 9.04167