Lungeautomaten kaldes også for en regulator. Det er mekanisk udstyr til dosering af åndingsgas (atmosfærisk luft eller diverse blandingsgasser fx nitrox) ved dykning.

Lungeautomaten består af to dele (dog sammenbygget i én enhed i ældre såkaldte dobbeltslange-lungeautomater). Et førstetrin tilsluttes direkte til trykflasken med åndingsgas. Et andettrin fastholder dykkeren i munden ved hjælp af et bidemundstykke, det er forbundet til førstetrinet med en fleksibel slange.

Førstetrinet reducerer åndingsgassens tryk i trykflasken til et mellemtryk, der er et konstant tryk over omgivelsernes tryk – det vil sige tryk i omgivende luft eller vand – typisk cirka 10 bar over det omgivende tryk.

Andettrinet doserer åndingsgas styret af dykkerens vejrtrækning, idet en ventil åbner, når dykkerens vejrtrækning sænker trykket i andettrinet.