Luthersk Mission, tidligere Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme med kaldenavnet Luthersk Missionsforening og i daglig tale ofte LM, er en dansk forening, som arbejder med både ydre og indre mission. Foreningens grundlag er evangelisk-luthersk og lægger stor vægt på bibeltroskab og den personlige tro på Jesus som frelser. Årligt deltager omkring 10.000 mennesker i aktiviteterne i Danmark knyttet til LM. De fleste aktiviteter i Danmark er drevet af frivillige ulønnede medarbejdere. Det lokale arbejde i Danmark er organiseret i kredse og frimenigheder, som i en række tilfælde hører til i et missionshus. Der findes et tilknyttet ungdomsarbejde, Luthersk Missions Ungdom, og en folkehøjskole i Hillerød, Luthersk Missionsforenings Højskole. LM har udsendte medarbejdere i udlandet til Afrika, Sydamerika og Asien.

Historie Rediger

Foreningen blev stiftet 1. marts 1868 af den bornholmske smed Christian Møller (1834-1907). Han havde fra 1863 været prædikant i en bornholmsk frimenighed, der blev ledet af præsten Peter Christian Trandberg. På opfordring af den svenske prædikant Carl Olof Rosenius (1816-1868) og efter at være blevet ekskluderet af frimenigheden valgte Christian Møller at vende tilbage til folkekirken og stiftede Luthersk Mission til at virke indenfor denne. Kort før 1900 blev også ydre mission en del af arbejdet med Jens Mikael Thøgersen Winther som udsendt missionær til Japan.

Møder og gudstjenester Rediger

Luthersk Mission holder møder og gudstjenester cirka 110 steder i Danmark. Det sker i missionshuse, private hjem og i frimenigheder. Omkring 10.000 deltager i LM's aktiviteter på landsplan og aktiviteterne strækker sig over legestuer, ungdomskredse, gudstjenester og meget andet. Fælles for alle aktiviteterne er, at fællesskabet om troen på Jesus er i centrum.

Organisation Rediger

Luthersk Mission er en demokratisk forening organiseret i regionale afdelinger og lokale forsamlinger. Generalforsamlingen er organisationens øverste beslutningsorgan og mødes én gang om året. Generalforsamlingen består af omkring 35 personer, der vælges på lokalt plan og i forskellige udvalg.

På lokalt plan Rediger

LM's lokale arbejde er fordelt på syv afdelinger rundt i landet. Hver afdeling har sin egen afdelingsstyrelse, som sørger for den overordnede koordination af afdelingens arbejde og fører tilsyn med den åndelige linje. I praksis er der stor forskel på afdelingsstyrelsernes arbejde fra afdeling til afdeling.

Det er afdelingen, der kalder prædikanter, men hver enkel kreds og frimenighed er fri til at bruge andre prædikanter, hvis de ønsker det.

På nationalt plan Rediger

Afdelingerne refererer til landsstyrelsen, men er i princippet selvstændige foreninger. Sammen med lærerådet har landsstyrelsen det overordnede ansvar på vegne af organisationen. Landsstyrelsen vælges af generalforsamlingen. Lærerådet består af landsstyrelsen, de syv afdelingsformænd samt en ekstra repræsentant fra hver afdeling med mere end 800 medlemmer.

International mission Rediger

Luthersk Mission er også det største ydremissionsselskab i Danmark med missionærer i Tanzania, Etiopien, Peru, Cambodja og Grønland. Formålet med dette internationale arbejde er først og fremmest udbredelse af det kristne budskab, men LM støtter også sundhedsarbejde og andet socialt arbejde i flere af landene. Desuden sender LM unge ud som volontører ud for at støtte de faste missionærer, tage del i arbejdet og give de unge en erfaring af arbejdet. Opgaverne er fortrinsvis undervisning af missionærbørn, men der er også opgaver med mere direkte kontakt til lokalbefolkningen i de pågældende lande.

Tanzania Rediger

Missionærerne arbejder sammen med to forskellige nationale kirker. Den ene er Den evangelisk-lutherske Kirke, som i dag har cirka 2,8 millioner medlemmer. Den anden er Brødrekirken i Tanzania.

Mere end en tredjedel af LM's missionærer i Tanzania arbejder med evangelisering og bibelskoleundervisning. Evangelisering blandt nomadestammer som Masaierne og på bibelskolene i Kiabakari, Sumbawanga og Tumaini. Desuden driver de litteraturarbejdet Soma Biblia, som sælger kristen litteratur og andre bøger om for eksempel aids til hele Tanzania. I 2008 bgyndte Soma Biblia at udgive det første blad for børn i Tanzania: børnebladet Twende.

Etiopien Rediger

Luthersk Mission (LM) har fire missionærer placeret i Etiopien. Hertil kommer et børn. I Etiopien arbejder LM sammen med Etiopiens evangelisk-lutherske kirke, Mekane Yesus Kirken (EECMY) den hurtigst voksende lutherske kirke i verden[1] med omkring 300.000 nye medlemmer om året.

Opgaverne strækker sig fra undervisning på bibelskoler, læseoplæring, sundhedsarbejde blandt gravide over evangelisering til sundhedsopgaver. Oplæring af de mange nye kristne er en stor udfordring, og derfor arbejder LM på en bibelskole i Jinka, så eleverne kan vende tilbage og arbejder som ledere og undervisere i menigheden, og på Tabor Evangelical College der er et gymnasium og bibelskole til uddannelse af præster.

Peru Rediger

LM har seks missionærer placeret i Peru foruden en pendlermissionær, der rejser mellem Danmark og Peru og laver undervisningsvideoer på spansk. Alt missionsarbejde i Peru sker i samarbejde med Den evangelisk-lutherske Kirke IEL-P i landet.

Missionærerne er til dels knyttet til arbejdet ud fra menigheden i Arequipa, men to af missionærerne er også beskæftiget i det nationale ungdomsarbejde. De danske missionærer arbejder tæt sammen med udsendingene fra Norsk Luthersk Misjonssamband.

Cambodja Rediger

LM begyndte sit missionsarbejde i Cambodja i 2003 og har i øjeblikket 4 missionærer placeret i Cambodja. Hertil kommer to børn. Missionsarbejdet foregår i samarbejde med en kristen hjælpeorganisation, paraplyorganisationen CCFC (Christian Care for Cambodia).

En missionær er lærer på bibelskolen Phnom Penh Bible College. Desuden har LM tilknytning til Sunshine Center, der er et dagtilbud til gadebørn, hvor cirka 100 børn kommer hver dag, og til Project Future der henvender sig til de 16 til 20-årige drenge med lav uddannelse. På projektet undervises de unge drenge i at køre Tuk-tuk eller i mekanik, foruden engelsk, kortlæsning og andre fag. Der holdes fælles andagt hver dag. Lederen af Projekt Future hedder Sitha. Flere missionærer arbejder med sygepleje og sundhedsoplysning. i 2010 flyttede et missionærpar til byen Siem Reap og har startet undervisning i lokale menigheder sammen med lokale kirker.

Institutioner med tilknytning til Luthersk Missionsforening Rediger

Efterskoler

Højskole

Medie

Plejehjem

 • Klokkebjerg
 • Bakkely

Væresteder

 • Cafe Kilden, Herning
 • Arken, Esbjerg

Publikationer Rediger

 • Tro & Mission – LM's avis med nyheder fra LM's arbejde i Danmark og i udlandet. Indeholder også nyheder fra det øvrige kirkelige landskab i Danmark og Norden. Udkommer 23 gange om året, oplag 2.800 eksemplarer.
 • Budskabet – Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission. Udkommer 6 gange årligt, oplag 1.000 eksemplarer.
 • Nådada – LM's blad for børn og juniorer – udgives af LM Kids. Udkommer 8 gange om året, oplag: 1.900 eksemplarer.


Luthersk Missionske Frimenigheder Rediger

Fra 1997 blev det muligt for evangelisk-lutherske frimenigheder at være tilknyttet Luthersk Mission, og i dag findes der 23 frimenigheder med med en sådan tilknytning.

Eksterne henvisninger Rediger

Noter Rediger

 1. ^ christianitytoday.dk (en)
 2. ^ Vesterhavskirken
 3. ^ Kirken på Klippen, Østermarie
 4. ^ LM-kirken Amager
 5. ^ LM Kirken Herning
 6. ^ "LM-kirken Holstebro". Arkiveret fra originalen 19. september 2017. Hentet 23. juli 2015.
 7. ^ LM-kirken i Skjern
 8. ^ LM's frimenighed i Sønderjylland
 9. ^ Bylderup Bov
 10. ^ RandersKirken