Lydintensitet eller akustisk intensitet er akustisk effekt per fladeenhed[1]. Akustisk intensitet kan udtrykkes

Den akustiske intensiteten aftager med afstanden fra lydkilden.
,

hvor P er akustisk effekt (W) og S er arealet (m²). Lydintensitet har derfor enheden Watt/m². Den øjeblikkelige intensitet kan udtrykkes

,

hvor p(t) er lydtryket (Pa) og u(t) er partikelhastigheden (m/s), begge som funktion af tiden. Gennemsnitsintensiteten er så

,

hvor T er tidsintervallet (s) der integreres over.

Akustisk intensitetsniveau eller lydintensitetsniveau er akustisk intensitet målt i dB:

,

hvor referenceintensiteten er den laveste akustiske intensiteten, ved 1 kHz, som en gennemsnitsperson kan opfatte[1].

Kilder/referencer redigér

  1. ^ a b Beranek, L.L. og Mellow, T.J, Acoustics: Sound fields and transducers, Elsevier, 2012.