M.E. Grøns og Hustrus Friboliger

M.E. Grøns og Hustrus Friboliger var en stiftelse i København, som blev oprettet af grosserer M.E. Grøn og hustru ved fundats af 11. december 1860. Den var i kælder og fem etager indeholdt friboliger og boliger til nedsat leje for værdige og trængende, over 50 år gamle ægtefolk, enker eller ugifte kvinder.

Fra 1. januar 1937 blev – efter afhændelse af de to Grønske stiftelsers ejendomme – med Socialministeriets godkendelse oprettet otte friboliger i Gammel Kloster under navn af Grosserer M.E. Grøn og Hustrus Legatboliger, som i 1948 indgik helt indgik Gammel Kloster.

Stiftelsen havde adresse: Solitudevej 13-15 og Slotsgade 32. Bygningerne blev nedrevet som led i saneringen af den sorte firkant.

 Denne artikel om en bygning eller et bygningsværk kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.
 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.