Mikro og makrohistorie

(Omdirigeret fra Makrohistorie)

Mikro- og makrohistorie er et modsætningspar der opstod i 1960'erne, indenfor historieskrivning . Foranledningen var en større interesse for beskrivelsen af små begivenheder, og til en vis del var denne interesse også en kritik af den store historieskrivning, om verdenshistorien eller civilisationens udvikling, og den karakter af teleologi som den store historieskrivning – makrohistorien – drog med. Det er på den måde mikrohistorien, der aktivt udvikles, og søges beskrevet. Der er ikke nogen eksakt afgrænsing mellem mikro- og makrohistorie.[1]

MikrohistorieRediger

  Uddybende artikel: Mikrohistorie

Mikrohistoriens fokus er en nøje analyse af et meget afgrænset historisk forskningsfelt (f.eks. en by eller et herred). Et godt eksempel på en mikrohistorisk undersøgelse er Hans Henrik Appels doktordisputats Tinget, magten og æren – studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet fra 1999, hvor retsforhold i Skast Herred danner udgangspunktet for en analyse af domstolene i 1600-tallet.

Teoretisk antages det undersøgte felt at afspejle mere generelle tendenser i det omkringliggende samfund, og det er derfor muligt at indsamle og selektere den nødvendige datamængde. En kritik af mikrohistorien kan eksempelvis formuleres på den måde at den ud fra iagttagelser i et afgrænset historisk forskningsfelt, finder generelle tendenser i samfundet, hvilket metodologisk set er ekstrapolation. En anden kritik er at mikrohistorien principielt set er inventorisk, og at slutresultatet af mikrohistorierne er et uoverskueligt, og derfor værdiløst register, det vil sige, at mikrohistorien forvandler historieskrivningen til fortsættet om at skrive alle menneskers historie.

Se ogsåRediger

NoterRediger

  1. ^ Se herfor introduktionen af begrebet hos Schlumbohm (1998)

LitteraturRediger

  • Hans Henrik Appel (1999), Tinget, magten og æren, Odense: Odense Universitetsforlag, ISBN 8778384087
  • Voltaire (1752), "Mikromegas. Eine naturphilosophische Geschichte", Romane und Erzählungen, München (udgivet 1969)
  • Schlumbohm, Jürgen (1998), "Mikrogechichte-Makrogeschichte:Zur Eröffnung einer Debatte", i Jürgen Schlumbohm (red.), Mikrogechichte MakrogeschichteSerier , vol. 7, Göttingen: Wallstein, s. 9-32, ISBN 3-89244-321-1

Eksterne linkRediger