Marketender

Soldaterne hos marketendere under den 2. Slesvigske Krig

En marketender (fra lat. mercatus, "marked" via ital. mercatante "købmand" og ty. marketender) er en person med tilladelse til at sælge føde- og drikkevarer, tobak mm. til en snæver kreds fx på en kaserne, i et firma eller i en havekoloni. Foregår handelen i et dertil indrettet lokale, kaldes dette et marketenderi.