Matthias Hansen (borgmester)

Matthias (Mads) Hansen (1555[1]1628) var en dansk købmand og borgmester i København.

Han var søn af købmand Hans Hansen fra Flensborg.[1] Han blev 1613 rådmand og 1622 borgmester i København, hvilket han var til sin død.

I 1616 opførte han den stadig eksisterende købmandsgård opkaldt efter hamAmagertorv. Af bygningens rige dekoration kan vi slutte, at Hansen var en velbeslået købmand, hvilket også understøttes af, at hans enke arvede bygningen og kunne leve resten af sit liv i huset. Efter hendes død blev gården arvet af hendes stedsøn, Matthias Hansens eneste søn, Hans Matthiassen Mechlenburg.[2]

FamilieRediger

Matthias Hansen var gift fem gange:

  1. med Marine Jörgensdatter Moth
  2. med Wendele von Delden
  3. med Geske Pedersdatter
  4. med Ingeborg Mechlenburg
  5. med Ingeborg Leiel Frederiksdatter, der levede endnu 1658, datter af borgmester i Helsingør Frederik Leiel

Hans tredje hustru var vel datter enten af Hans eller af Oluf Mechlenburg, der nævnes i indledningen til Hr Thomles Afhandling eller muligvis af proviantskriver Claus Mechlenburg (død før 1620), gift med Ingeborg Pedersdatter, datter af renteskriver Peder Hansen og gift 2. gang med Claus Thor Straten, borgmester i Køge.

Matthias Hansen og Ingeborg Mechlenburg havde mindst 2 børn, der optog moderens familienavn:

  1. Hans Matthiassen Mechlenburg (7. marts 1619 – 2. oktober 1663), rejste længe udenlands og studerede bl.a. i Leiden 1636, siden borger i København. Gift 28. september 1651 med Margrethe Rosenmeyer Henriksdatter (5. september 1630 – 5. april 1666).
a-c) 3 børn, heriblandt 2 sønner, som døde før faderen
d) Ingeborg Margrethe Mechlenburg, gift med Frants Müller til Gundetved (nu Selchausdal) Han solgte gården på Amagertorv, da han 1670 udnævntes til kgl. residerende kommissarius i Amsterdam. 1704 får hans enke 300 rigsdaler årlig pension mod at alle prætensioner på, hvad hendes afdøde mand havde haft tilgode fra sit ophold i Holland, skulle bortfalde.
2.  Ingeborg Matthiasdatter Mechlenburg (død 1660) gift 1. gang med Verner Klouman den yngre (død 1657), 2. gang med Peter Holmer (død 1685), begge rådmænd i København.[3]

Desuden var Hansen måske far til Kirsten Madsdatter, som blev en af Christian IV's elskerinder, og som sammen med kongen fik sønnen Christian Ulrik Gyldenløve.

KilderRediger

  1. ^ a b Gerhard Kraack, Die Flensburger Geburtsbriefe: Auswanderung aus Flensburg 1550-1750, Flensborg: Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte 1977, s. 30.
  2. ^ "Den Becherske og den Schoustrupske Gaard i Kjøbenhavn: Et Bidrag til Stadens Huuseiendoms- og Bygningshistorie", Nyt historisk Tidsskrift, bind 5 (1854), s. 264-265. Online hos Google Books
  3. ^ Personalhistorisk Tidsskrift, 2. række, 5. bind (1890), s. 85-86. Online hos Google Books