Medaljen for Udmærket Lufttjeneste

Medaljen for Udmærket Lufttjeneste er en dansk medalje indstiftet den 30. maj 1962. Medaljen kan tildeles piloter eller andre besætningsmedlemmer efter en lang og flot karriere der har tjent som et inspirerende eksempel for andre, eller ydet en fortjenstfuld indsats ved en enkelt lejlighed under særligt kritiske forhold, især ved redning af menneskeliv og materiel ved en koldblodig og dristig indsats hvor der ikke blev taget en utilbørlig risiko for eget eller besætningsmedlemmers liv og førlighed.

Medaljen for Udmærket Lufttjeneste
Tildeles af Regenten
Orden fra Danmark
Type Medalje
Bånd
Tildeles for at have ydet særlig fortjenstfuld og udmærket tjeneste i luften.
Statistikker
Etableret 1991
Præcedens
Næste (højere) Kong Christian den X.s frihedsmedalje[1]
Næste (lavere) Forsvarsministerens Medalje[1]

Tildeling af medaljen foregår efter kongelig resolution efter Forsvarsministerens indstilling.

Medaljen er rund, af sølv og er på forsiden præget af kong Frederik 9.s navnetræk omkranset af teksten "For udmærket lufttjeneste". Bagsiden er præget af teksten "Fortjent". Medaljen er ophængt i et rødt og hvidt diagonalstribet krydsbånd. Tildeles medaljen for 2. gang, påhæftes det pågældende værns mærke på et spænde i sølv på medaljens krydsbånd og i modsætning til andre medaljer må denne bæres til civil påklædning til højtider.

Medaljen er skabt af medaljør Harold Simonsen og bliver præget af Den Kgl. Mønt.

Referencer Rediger

Eksterne links Rediger