Mekanisering af en arbejdsproces er et skifte fra personer som arbejdskraft til brug af maskiner. Det bedste eksempel er den massive ændring af industrien i den omtrentlige periode 17501850, der kaldes Den Industrielle Revolution.