Memoirer og Breve, bind 1–51, udgivet af Julius Clausen og P.Fr. Rist. København 1905–1927 (fotografisk optryk, 1966–1974).

Serien omfatter et udvalg af kendte og mindre kendte danskes selvbiografier og brevvekslinger. De i teksterne omtalte personer er (så vidt muligt) identificeret i fodnoter. Hvert bind har illustrationer og register.

 1. Islænderen Jon Olafssons Oplevelser som Bøsseskytte under Christian IV. Nedskrevet af ham selv. I oversættelse ved S. Bløndal. 1905. Skannet udgave på Internet Archive
 2. Den helsingørske Færgemand Lars Bache, hans By og hans Hjem. Hans Søns Optegnelser. 1905. Skannet udgave på Internet Archive
 3. Fra Hoffet og Byen. Stemninger og Tilstande 1793-1822. I Breve til Joh. Bülow til Sanderumgaard. 1906. Skannet udgave på Internet Archive
 4. Grandmamas Bekiendelser. 1906. Skannet udgave på Internet Archive
 5. H.C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75 ved Jonas Collin. 1906. Skannet udgave på Internet Archive
 6. Portrætmalerens Dagbog (1793-1797). 1907. Skannet udgave på Internet Archive
 7. Islænderen Jon Olafssons Oplevelser som Ostindiefarer under Christian IV. Nedskrevne af ham selv. I oversættelse af Sigfus Bløndal. 1907. Skannet udgave på Internet Archive
 8. Af Eleonore Christine Tschernings efterladte Papirer. 1908. Skannet udgave på Internet Archive
 9. Kommandør Jens Jacob Paludan Ungdomserindringer. 1908. Skannet udgave på Internet Archive
 10. Domprovsten i Roskilde. Brudstykke af en Familiekønike. 1909. Skannet udgave på Internet Archive
 11. Af en gammel Hofmands Mindeblade. 1909. Skannet udgave på Internet Archive
 12. En Kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816. Optegnelser af Marcus Christian Bech. 1910. Skannet udgave på Internet Archive
 13. E.C. Werlauff: Erindringer af mit Liv. 1910. Skannet udgave på Internet Archive
 14. Pastor Laurids Prip: Ungdomserindringer. 1911. Skannet udgave på Internet Archive
 15. Knud Lyne Rahbeks Ungdomskærlighed. Fra de skiønne Følelsers Tid. 1911. Skannet udgave på Internet Archive
 16. Oberst Jac. Thode Ræders Barndoms- og Ungdomserindringer. 1912. Skannet udgave på Internet Archive
 17. Gyldenløves Lakaj. Optegnelser fra Christian V's Tid af Matthias Skaanlund. 1912. Skannet udgave på Internet Archive
 18. Den gamle Majorinde fra Færgegaarden. Optegnelser af Franzisca v. Rosen. 1913. Skannet udgave på Internet Archive
 19. En grønlandspræsts Optegnelser 1844-49. 1913. [Carl Emil Janssen]. Skannet udgave på Internet Archive
 20. Det store Bilager i Kjøbenhavn 1634. Oversat efter Caroli Ogerii Ephemerides sive Iter Danicum Svecicum, Polonicum. 1914. Skannet udgave på Internet Archive
 21. Efterladte Optegnelser af Generalfiskal Peter Uldall, Dronning Caroline Mathildes Defensor. 1914. Skannet udgave på Internet Archive
 22. Apotheker Claus Seidelins Optegnelser om sit Levned 1702-1782. 1915. Skannet udgave på Internet Archive
 23. Mellem to Tidsaldre. Erindringer af Ida Johnsen, født Jessen. 1915. Skannet udgave på Internet Archive
 24. Nogle Erindringer af Balthasar Münter. I-II. 1915. Skannet udgave (bind 1) på Internet Archive og (bind 2) på Internet Archive
 25. Strandmøllen. Optegnelser af Johan Christian Drewsen. 1916. Skannet udgave på Internet Archive
 26. En kjøbenhavnsk Købmands Ungdomshistorie. Optegnelser af Luis Bramsen 1819-14. 1917. Skannet udgave på Internet Archive
 27. En kjøbenhavnsk Embedsmand. Jacob Gudes Optegnelser. 1754-1810. 1918. Skannet udgave på Internet Archive
 28. En islandsk Eventyrer. Arni Magnussons Optegnelser. Oversat fra islandsk af Páll Eggert Ólason. 1918. Skannet udgave på Internet Archive
 29. Af Terkel Klevenfeldts Rejse-Journaler 1741-45. 1919. Skannet udgave på Internet Archive
 30. Breve fra Magdalene Thoresen 1855-1901. 1919. Skannet udgave på Internet Archive
 31. Erindringer af Pastorinde Pauline Petersen, f. Clausen, fhv. kgl. Skuespillerinde. 1919. Skannet udgave på Internet Archive
 32. Rud. Bay: Sentimentalsk Reise giennem Europa til Algier 1816. 1920. Skannet udgave på Internet Archive
 33. Rud. Bay: I Algier og Italien 1816-21. 1920. Skannet udgave på Internet Archive
 34. Rud. Bay: Musikalsk Reise 1842-43. 1921. Skannet udgave på Internet Archive
 35. H.P.B. Barfod: Minder fra et langt Liv. 1921. Skannet udgave på Internet Archive
 36. Fængselspræsten. Pastor Vilhelm Muncks Optegnelser. 1922. Skannet på Internet Archive
 37. Fra J. L. Heibergs Ungdom. 1922, Skannet på Danskernes Historie Online
 38. Blade af Rector Joh. Henr. Taubers Dagbøger. 1922. Skannet på Danskernes Historie Online
 39. Blade af en Familie-Krønike. (Slægten Swane). 1923. Leo Swane. Skannet på Danskernes Historie Online
 40. Poul Terp: Erindringer fra en dansk Bondes lange Liv. 1923. Skannet på Danskernes Historie Online
 41. Peter Abrahams: Mit Ungdomsliv. 1923. Skannet på Danskernes Historie Online
 42. W. Kornerup: En Kjøbenhavners Meddelelser om sit Hjem og sin By 1820-50. 1924. Skannet på Danskernes Historie Online
 43. Biskop Jørgen Swane og hans Hustru Magdalene f. Bruun. 1925. Skannet på Danskernes Historie Online
 44. En gammel Landsbypræsts Ungdomsminder. 1925. Rasmus Ussing. Skannet på Danskernes Historie Online
 45. Dansk Sømandsliv. Kapt. Søllings Optegnelser. 1925. A.J. Sølling. Skannet på Danskernes Historie Online
 46. Ernst Schau: En Generalstabsofficer i 1864. Breve til hans Hustru. 1925. Skannet på Danskernes Historie Online
 47. Breve fra P.O. Brøndsted. (1801-33). 1926. Skannet på Danskernes Historie Online
 48. Fra Fredensborg til Athen. 1926. Christiane Lüth. Skannet på Danskernes Historie Online
 49. Fr.G. Knudtzon: Ungdomsdage. 1927. Skannet på Danskernes Historie Online
 50. En dansk Søofficer. Kontreadmiral Victor Hansens Minder. 1927 (PDF), også på Danskernes Historie Online

Eksterne henvisninger

redigér