Metaldehyd

kemisk forbindelse

Metaldehyd, egentlig "metacetaldehyd" (meta- + acet- +aldehyd), er en farveløs og giftig polymer (cyklisk tetramer) af ethanal (acetaldehyd). Man kan fremstille metaldehyd ved at polymerisere acetaldehyd. Det gør man oftest ved tilsætte saltsyre under afkøling.

Metaldehyd-molekyle

Metaldehyd anvendes bl.a. som fast brændstof ("tørsprit").