Methyl (eller metyl (RO)) er kemisk set et alkyl med formlen:

Model af et methyl-molekyle
-CH3

I kemiske formler forkortes den undertiden Me. Denne kulbrinteenhed findes i mange organiske forbindelser, som f.eks. i biodiesel, hvor det findes som methylester.