Milk and Wine er en rocksang af rockbandet Nephew. Sangen blev udgivet på deres andet album USADSB.

I sangen bliver der nævnt to latinske betegnelser:

  • Lux eterna = Evigt lys
  • Intra vena = Inde i blodåren

Teksten er skrevet på dansk og engelsk og handler om jeg-fortællerens forhold til alkohol. I strofe tre er der en opfordring til at drikke natten og livet væk, men i den afsluttende strofe problematiserer jeg-fortælleren drikkeriet med en erkendelse af, at "jeg læger kun mit sår". Det ambivalente forhold til alkoholen kommer også til udtryk i strofe fire, hvor andet vers stater med "fuck min cocktail". Weekendens drukture kan derfor tolkes som en slags eskapisme, hvor jeg-fortælleren ved hjælp af alkohol har forsøgt at dulme sin smerte (læge sit sår).

Lux eterna - milk & wine
intra vena - milk & wine

Det' min fredags, A, B, C
det' min lørdags, 1, 2, 3

Let's go and drink the night away
let's go and drink this life away

Rock min cocktail - milk & wine
fuck min cocktail - milk & wine

Lux eterna - milk & wine
I like both

Jeg læger kun mit sår.