Nitrogenoxider

(Omdirigeret fra NOx)
Liste over kvælstofilter

Dinitrogenoxid N2O (lattergas)
Dinitrogenpentoxid N2O5
Dinitrogentetraoxid N2O4
Dinitrogentrioxid N2O3
Nitrogendioxid NO2
Nitrogenmonoxid NO

Kvælstofilter, ofte forkortet til NOx, er en fællesbetegnelse for de seks forskellige gasarter der er dannet af forbindelser mellem kvælstof og ilt

Nitrogen trioxid

MiljøforholdRediger

Kvælstofilter dannes som et biprodukt ved forbrændingsprocesser, fordi luften består af nær 80% kvælstof og 20% ilt. De fungerer som drivhusgasser, så i Kyotoprotokollen, som blev tiltrådt i 1997 af 54 lande, kræves der vidtgående, verdensomspændende reduktioner i udledningen af drivhusgasser, herunder også kvælstofilter.

Sundhed og sygdomRediger

Tilstedeværelsen af kvælstofilter i indåndingsluften kan udløse anfald og/eller forværre tilstanden hos mennesker der lider af astma. Desuden reagerer disse forbindelser med luftens ilt og danner ozon, som også irriterer luftvejene.

Se ogsåRediger