NPK er en forkortelse for plantenæringsstofferne Nitrogen (nitrat- eller ammoniumkvælstof), Phosphor (fosfat) og Kalium. Disse stoffer fjernes i store mængder, når man høster udbytte af dyrket jord. Da de samtidig bruges i tilsvarende stor mængde af planterne, opstår der let en udpining af jorden, dvs. en mangel på netop disse og andre tilsvarende stoffer. Derfor har man fremstillet blandede kunstgødninger ("NPK-gødninger"), som indeholder disse stoffer i let tilgængelig form.

En tyskproduceret NPK-gødning, som forhandles i Danmark under navnet "Blåkorn - Nitrophoska 12-5-14", og som har et indhold på henholdsvis 12 % kvælstof, 5 % fosfor og 14 % kalium.

Man blander gødningstyperne for at undgå, at et enkelt stof kommer i underskud: Dette ene stof vil da begrænse planternes vækst. Se minimumsloven.

Se også redigér