Newtonmeter er SI-enheden for drejningsmoment, populært sagt den "kraft" hvormed et eller andet, f.eks. et hjul eller låget på et syltetøjsglas, drejes rundt.

Illustreret forklaring af drejningsmoment
Illustreret forklaring af drejningsmoment

På illustrationen til højre strammes møtrikken ved 1 ved at armen til højre trækker nedefter i punktet 2: Det drejningsmoment som møtrikken drejes med, udtrykkes ved den kraft hvormed hånden trækker, multipliceret med afstanden mellem 1 og 3 (den såkaldte "arm"). bruger man SI-enheder, skal kraften udtrykkes i Newton, og "armens" længde i meter, og følgelig bliver SI-enheden for drejningsmoment Newton gange meter, eller helt kort: Newtonmeter.