Åbn hovedmenuen

Nibe Bredning er en bredning i Limfjorden, ved Nibe, med Gjøl Bredning mod nord. Det består af lavvandede grunde og øer, hvor de største er Vår Holm og Klosterholm, og der findes nogle af de største ålegræsbevoksninger i de danske farvande, som giver føde store fugleflokke i træktiderne. Området er en international betydningsfuld fuglelokalitet, og er fuglebeskyttelsesområde og også habitatområde under Natura 2000-område 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal [1]. Det har været udlagt som forsøgsreservat der gav øget viden om trækkende vandfugles krav til rastepladsen, og hvor det blev bevist at forstyrrende aktiviteter i området havde stor betydning for, hvor fuglene ville slå sig ned.[2]. Mod syd ligger Sebbersund og Halkær Bredning.

Eksterne kilder og henvisningerRediger