Nonel er en type antændingsmateriel til sprængstoffer. Det består af en tynd slange, hvis inderside er beklædt med et ganske tyndt lag sprængstof. Overførslen af detonationsbølgen sker ved at sprængstoflaget i slangen detonerer og derved antænder en i den anden ende påsatte detonator. Detonationen af sprængstoffet i slangen er ikke kraftig nok til at slå slangen i stykker, hvilket er en stor sikkerhedsmæssig fordel.