Nordiske korsflag

(Omdirigeret fra Nordisk korsflag)

Nordiske korsflag (undertiden skandinaviske korsflag) er en gruppe flag, der almindeligvis forbindes med Norden, hvor flagmønsteret opstod. Flagene har et gennemgående kors[fodnote 1] med den lodrette stribe i korset forskudt mod flagstangen.

De nordiske flag. Fra venstre mod højre: Finlands, Islands, Norges, Sveriges og Danmarks flag.
Et udvalg af nordiske korsflag.

Det første flag med denne udformning var det danske Dannebrog. Derefter fulgte Sverige, Norge, Finland, Island og enkelte undernationale enheder i disse lande. Norges flag var det første nordiske korsflag med tre farver. Selv om mange flag bruger det samme mønster, har de forskellig historie og symbolik.

Flere nationale mindretal i lande omkring Østersøen er efter Sovjetunionens opløsning begyndt at anvende variationer af nordiske korsflag, blandt andet for at styrke forbindelserne til de skandinaviske lande og hævde en baltisk identitet, fri fra russisk indflydelse.

De nordiske landes nationalflag

redigér

Autonome regioner med nordiske korsflag

redigér

Andre nordiske korsflag

redigér

Uofficielle lokalflag i Norden

redigér

Danmark

redigér

Sverige

redigér

Finland

redigér

Andre regioner uden for de nordiske lande med nordiske korsflag

redigér

Finsk-ugriske folk

redigér

Frisland

redigér

Tidligere nordiske korsflag

redigér

Sverige

redigér

Fodnoter

redigér
  1. ^ Et kors, hvor alle fire arme når flagkanten