Nordiske korsflag

Nordiske korsflag (undertiden skandinaviske korsflag) er en gruppe flag, der almindeligvis forbindes med Norden, hvor flagmønsteret opstod. Flagene har et gennemgående kors[fodnote 1] med den lodrette stribe i korset forskudt mod flagstangen.

De nordiske flag. Fra venstre mod højre: Finlands, Islands, Norges, Sveriges og Danmarks flag.
Et udvalg af nordiske korsflag.

Det første flag med denne udformning var det danske Dannebrog. Derefter fulgte Sverige, Norge, Finland, Island og enkelte undernationale enheder i disse lande. Norges flag var det første nordiske korsflag med tre farver. Selv om mange flag bruger det samme mønster, har de forskellig historie og symbolik.

Flere nationale mindretal i lande omkring Østersøen er efter Sovjetunionens opløsning begyndt at anvende variationer af nordiske korsflag, blandt andet for at styrke forbindelserne til de skandinaviske lande og hævde en baltisk identitet, fri fra russisk indflydelse.

De nordiske landes nationalflagRediger

Autonome regioner med nordiske korsflagRediger

Andre nordiske korsflagRediger

Uofficielle lokalflag i NordenRediger

DanmarkRediger

SverigeRediger

FinlandRediger

Andre regioner uden for de nordiske lande med nordiske korsflagRediger

Finsk-ugriske folkRediger

FrislandRediger

AndreRediger

Tidligere nordiske korsflagRediger

NorgeRediger

SverigeRediger

FodnoterRediger

  1. ^ Et kors, hvor alle fire arme når flagkanten