Nordiske korsflag (undertiden skandinaviske korsflag) er en gruppe flag, der almindeligvis forbindes med Norden, hvor flagmønsteret opstod. Flagene har et gennemgående kors[fodnote 1] med den lodrette stribe i korset forskudt mod flagstangen.

De nordiske flag. Fra venstre mod højre: Finlands, Islands, Norges, Sveriges og Danmarks flag.
Et udvalg af nordiske korsflag.

Det første flag med denne udformning var det danske Dannebrog. Derefter fulgte Sverige, Norge, Finland, Island og enkelte undernationale enheder i disse lande. Norges flag var det første nordiske korsflag med tre farver. Selv om mange flag bruger det samme mønster, har de forskellig historie og symbolik.

Flere nationale mindretal i lande omkring Østersøen er efter Sovjetunionens opløsning begyndt at anvende variationer af nordiske korsflag, blandt andet for at styrke forbindelserne til de skandinaviske lande og hævde en baltisk identitet, fri fra russisk indflydelse.

De nordiske landes nationalflag Rediger

Autonome regioner med nordiske korsflag Rediger

Andre nordiske korsflag Rediger

Uofficielle lokalflag i Norden Rediger

Danmark Rediger

Sverige Rediger

Finland Rediger

Andre regioner uden for de nordiske lande med nordiske korsflag Rediger

Finsk-ugriske folk Rediger

Frisland Rediger

Andre Rediger

Tidligere nordiske korsflag Rediger

Norge Rediger

Sverige Rediger

Fodnoter Rediger

  1. ^ Et kors, hvor alle fire arme når flagkanten