Norske landsdele. Norge er opdelt i fem landsdele, hver bestående af nedennævnte 11 fylker:

Kort der viser Norges landsdele;
* blågrå farver: Nord-Norge
* grønne: Trøndelag
* rødlige : Vestlandet
* gule : Østlandet (Austlandet)
* orange: Sørlandet