Præsens

grammatisk tempus
(Omdirigeret fra Nutid)

Præsens (latin praesēns tempus 'tilstedeværende tid') er en bøjningsform af verberne, der betegner en handling, der enten er samtidig med ytringen eller er uden begrænsning i tid; = dansk "nutid".

Endvidere er det på dansk og f.eks. også engelsk og tysk gængs at bruge præsens om noget fremtidigt, der på f.eks. latin står i futurum: Jeg kommer i morgen – I come tomorrow – Ich komme morgen.

Endelig kan præsens anvendes til dramatisering af stedfundne begivenheder, der egentlig burde beskrives i imperfektum (datid); en form af præsens der primært anvendes af pressen: F.eks. "Hund overfalder barn". Denne anvendelse af præsens kaldes "sensationspræsens". Formen er ikke officiel men alment accepteret.