OPUS står for Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed og er et forskningsprojekt under LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Projektets formål er sikre det videnskabelige grundlag for at kommende generationer af danskere igennem en sundere livsstil og en regionalt baseret kost og madkultur (Ny nordisk hverdagsmad) vil udnytte deres potentiale til bedre trivsel, positiv mental og fysisk udvikling, optimal sundhed og sygdomsforebyggelse.

Projektet vil desuden tilstræbe at denne viden udbredes til befolkningen og skaber grundlag for ændret adfærd blandt andet gennem skoler og institutioner.


Opdelt i flere delprojekter

redigér

OPUS er opdelt i såkaldte "Arbejdspakker" (delprojekter), der hver især har et fokusområde, der kan være med til at opfylde det overordnede mål for projektet.


OPUS Center

redigér

Projektet har hjemsted på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, hvor professor, dr. med Arne Astrup står i spidsen for projektet.


Samarbejdsparter

redigér

Projektet er et samarbejde mellem:

redigér

OPUS's hjemmeside