Offentligt rum i Firenze, Italien

Det offentlige rum er rent juridisk et fysisk område, som alle har adgang til. Et absolut offentligt rum er et rum, som ikke ekskluderer nogen, og som er åbent for alle, som måtte ønske at færdes der. Eksempler kan være pladser, offentlig transport og gågader.