Begrebet omkreds er et udtryk for "længden af kanten" i en figur. I cirkler er omkredsen således længden af cirklens periferi. I en polygon er omkredsen summen af sidelængderne. F.eks. i en firkant er omkredsen således summen af de fire sidelængder.

Omkreds af en cirkel redigér

 
Grafisk illustration af beregning af cirklens omkreds.

Cirkelomkredsen, ofte også refereret til som cirklens periferi,  , kan beregnes som "pi" gange diameteren:

 

Eller, da diameteren er 2 gange radius som

 

Omkreds af et kvadrat redigér

 
Grafisk illustration af beregning af kvadratets omkreds.

I et kvadrat med sidelængden   er omkredsen

 ,

da hver side er lige lang og derfor blot fire gange én af sidernes længde.

Omkreds af et rektangel redigér

 
Grafisk illustration af beregning af rektanglets omkreds.

I et rektangel eller parallelogram er omkredsen

 ,

hvor   er længden af én rektanglets parallelle sider, og   er længden af én af de to andre sider.