Omskæring

(Redirected from Omskærelse)
Omskåret penis.
Uomskåret penis.

Omskæring (eller omskærelse) består i bortskæring af forhuden af glans penis, forhuden af klitoris eller klitoris/indre skamlæber. Omskæring kan være sundhedsmæssigt, kulturelt eller religiøst motiveret (f.eks. jødedom, islam eller stammekulturer).

Baggrund og udbredelseEdit

Mandlig omskæringEdit

 
Udbredelsen af den mandlige omskæring

Den mandlige omskæring er udbredt over hele verden.[1]

DanmarkEdit

Ifølge Muslimernes Fællesråd vil næsten alle muslimer i Danmark lade deres nyfødte drengebørn omskære. Det Mosaiske Trossamfund oplyser at der omskæres omkring 15 jødiske drengebørn om året. På denne baggrund skønner Sundhedsstyrelsen at antallet af mulige rituelle omskæringer om året i Danmark ligger mellem 1000 - 2000.[2]

USAEdit

I USA blev stort set alle drengebørn omskåret indtil 1970'erne. I 2009 blev ca. 55 % af alle nyfødte drengebørn i USA omskåret.[2] Omskæring i USA er primært kulturelt betinget og foretages ikke specifikt af religiøse grunde.[2]

AustralienEdit

Indtil 1970’erne blev stort set alle drengebørn omskåret i Australien. I dag omskæres ca. 14 % af alle drenge inden for det første leveår.[2] Omskæring i Australien er primært kulturelt betinget og foretages ikke specifikt af religiøse grunde.[2]

Kvindelig omskæringEdit

  Uddybende artikel: Kvindelig omskæring

Kvindelig omskæring har eksisteret som afrikansk skik i mere end 2000 år, en tradition der har eksisteret før både kristendommen og islam. Det antages at skikken er opstået i Ægypten og bredt sig til ca. 28 lande i Afrika. Omskæring finder ikke sted i Nordafrika bortset fra i Ægypten og heller ikke i den sydlige del af Afrika. Skikken har bredt sig fra Afrika til Yemen og øvrige lande på den sydlige del af Den arabiske Halvø samt til Malaysia og Indonesien.[3]

Det antages, at ca 130 millioner kvinder er omskåret i Afrika.[4].

KonsekvenserEdit

Overordnet foreligger der kun begrænset viden om omskæring af mænd vedrørende seksualfunktionen, eftersom der fortsat mangler dybdegående forskning på området.[5]

Omskæring er et indgreb der kan have forskellige følger, idet forhuden har en række funktioner; fx beskytter den penishovedet, indeholder følenerver og er en del af glidemekanismen ved samleje.[6] Ifølge en mindre undersøgelse fra 2002 med 373 forsøgspersoner viste resultatet at der ingen signifikante forskelle var i seksualdrift, erektion, ejakulation og ejakulationens latenstid mellem omskårne og uomskårne mænd.[7] Undersøgelsens konkluson var følgende, citat:[7]

  Der var et fald i masturbatoriske nydelse og seksuel nydelse efter omskæring, hvilket indikerer, at voksen omskæring negativt påvirker seksuelle funktion hos mange mænd, muligvis på grund af komplikationer ved operationen og et tab af nerveender.  

Medicinsk omskæringEdit

 
Tilbagevendende betændelse i penishovedet (balanitis) og forhud (prepuce), er eksempel på medicinsk indikation for omskæring.

Forhudsforsnævring er en tilstand hvor forhuden ikke kan trækkes tilbage over glans penis (penishovedet), hvilket er et eksempel på medicinsk indikation for omskæring.

Omskæring er lægefagligt begrundet hos drenge ved forhudsforsnævring, en tilstand hvor forhuden ikke kan trækkes tilbage over glans penis (penishovedet). Normalt vil forhuden kunne trækkes tilbage, når drengen er fyldt seks år. Forhudsforsnævring kan give risiko for infektioner, fordi de hygiejniske forhold vanskeliggøres.[8]

Beskyttelse mod HIVEdit

Verdenssundhedsorganisationen og FN skriver i en pressemeddelelse at på man på baggrund af videnskabelige undersøgelser i Afrika anbefaler at mandlig omskærelse bliver anerkendt som endnu en metode til at mindske risikoen for hiv-smitte hos mænd. Disse undersøgelser er dog blevet modbevist utallige gange af uvildige forskere. WHO (World Health Organization) anbefaler dog stadig at mandlig omskæring bør overvejes som en effektiv intervention mod HIV, som beskyttelse/forebyggelse i lande og regioner med heteroseksuelle epidemier.[9] Til sammenligning giver brugen af kondom dog en højere grad af forebyggelse mod smitte af HIV.[10]

Love og reglerEdit

Dansk lovgivningEdit

Det er strafbart i Danmark i henhold til straffelovens § 245 at foretage omskæring af piger, og efter omstændighederne i grove tilfælde § 246.[1] Forældre som sender deres døtre til et andet land med henblik på omskæring, straffes for medvirken til overtrædelse af straffeloven § 245.[11]

I modsætning til omskæring af kvinder, jf. straffelovens § 245a, er det ikke forbudt at omskære drengebørn i Danmark.[1]

I Danmark er omskæring et operativt indgreb som det er forbeholdt læger at udføre, jf. autorisationsloven § 74.[12]

FN’s Konvention om Barnets RettighederEdit

Danmark har ratificeret FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i 1991 (kaldet Børnekonventionen).[11] I denne konvention fremgår det af artikel 24, stk. 3, citat: ”Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.”[11]

Øvrige vestlige landeEdit

Mandlig omskæring

Rituel omskæring af drenge er ej heller forbudt i øvrige lande uden for Danmark.[13]

Kvindelig omskæring

Følgende lande har vedtaget lovgivning mod kvindelig omskæring:

 • Norge, den 1. januar 1996.[11]
 • Sverige, i år 1982.[11]
 • Storbritannien, i år 1985.[11]

HoldningerEdit

I Danmark har lægeforeningen følgende holdning til omskæring af drenge, citat:[14]

  Hensynet til individets ret til selvbestemmelse må veje tungest i spørgsmålet om omskæring. Når barnet når myndighedsalderen og er blevet en ung mand, har han en reel mulighed for at veje både kulturelle, religiøse og sundhedsfaglige argumenter op mod hinanden. En irreversibel beslutning af denne karakter kan kun tages af personen selv.  

ReferencerEdit

 1. ^ a b c Sundhedsstyrelsen - Omskæring af drenge. Hentet den 14. oktober 2014. Side 13.
 2. ^ a b c d e Sundhedstyrelsen -Omskæring af drenge. Hentet den 14. oktober 2014. Side 18.
 3. ^ Koso-Thomas, O. (1992). The Circumcision of Women: A strategy for Eradication. London: Zed Books.
 4. ^ World Health Organisation. (1997.) Female Genital Mutilation. A joint WHO/UNICEF/UNFPA statement. Geneva.
 5. ^ Morten Frisch et al., (2013) Cultural Bias in the AAP ́s 2012 Technical report and Policy Statement on Male Circumcision. Pediatrics, pp. 796-800
 6. ^ Anatomy of the Penis and Mechanics of Intercourse
 7. ^ a b http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/j.1464-410X.2006.06646.x/ Wiley Online Library - The effect of male circumcision on sexuality. Hentert den 15. juli 2013.
 8. ^ Sundhedsstyrelsen - Omskæring af drenge. Side 6.
 9. ^ Sundhedsstyrelsen - Omskæring af drenge. 2013. Side 10-11.
 10. ^ An Error Occurred Setting Your User Cookie
 11. ^ a b c d e f Sundhedsstyrelsen - Forebyggelse af omskæring af piger. Hentet den 14. oktober 2014.
 12. ^ Lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) § 74.
 13. ^ Sundhedsstyrelsen - Omskæring af drenge. 2013. Hentet den 14. oktober 2014. Side 17-19.
 14. ^ Ugeskrift for Læger 174/44 29. oktober 2012.

Eksterne henvisningerEdit