OpenEdge Advanced Business Language

programmeringssprog

OpenEdge Advanced Business Language er et såkaldt fjerdegenerations programmeringssprog med tilhørende database. Det kendes også under det tidligere navn Progress 4GL.

Sproget, der er udviklet af og sælges af Progress Software Corporation, blev først præsenteret i 1984. Det er et blokorienteret sprog, men fra og med version 10.1 er det udvidet med objektorienterede konstruktioner. Sproget tillader en hurtig udvikling af programmer med en grafisk brugergrænseflade, men kan også fungere uden denne grænseflade.

OpenEdge oversættes ikke til maskinkode, men til en særlig mellemkode kaldet r-kode, der afvikles af en virtuel maskine.

Databasen er relationel. Fra programmeringssproget benytter man normalt ikke SQL til at tilgå databasen men særlige programstrukturer, der samtidig styrer gennemløbet af de fundne data.

for each vare where leverandoerkode = 4711 no-lock:
  display vare.
end.

der omtrent svarer til flg. SQL-udtryk:

select * from vare where leverandoerkode = 4711;

Naturligvis vil programmet normalt være meget mere komplekst.

Sproget har en begrænset udbredelse i Danmark.