Ordenskansler

Ordenskansler er den øverste embedsmand i ordenskapitulet; han har ledelsen af alle ordenssager, kontrasignerer de ordensvæsenet vedrørende udfærdigelser og har umiddelbar forestilling til ordensherren. ordenskansler er den eneste af ordenskapitulets embedsmænd, der (siden 1808) er indehaver af særlig rang (1. rangklasse nr 6); altså ret til excellenceprædikatet. En ordensvicekansler fungerer i hans forfald. Begge har hidtil altid været elefantriddere; følgende har beklædt embedet som ordenskansler: gehejmestatsminister, lensgreve J.V. Moltke-Bregentved 1808—18, gehejmestatsminister Fr. Kaas 1824-27, gehejmestatsminister P.G. Steimainn 1843—55, gehejmestatsminister, lensgreve A.W. Moltke-Bregentved 1856—64, gehejmestatsminister, grev C. Moltke-Nutschau 1864—66, gehejmekonferensråd F.F. Tillisch 1874—89, generalpostdirektør, grev O.S. Danneskjold-Samsøe 1889—94, prins Hans af Glucksburg 1894 —1911, hofjægermester, lensgreve G.F. Danneskjold-Samsøe 1911—14 og prins Harald til Danmark siden 1914.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.