Når vækstformen er overhængende, vil grenene danne opadbuede forløb med hængende spidser. I mange sammenhænge er det en elegant og efterstræbt voksemåde, som f.eks. kan ses hos buske som

Berberis aggregata har overhængende vækst (og smuk bærsætning).