Et oxidationsmiddel er et kemikalie, der har en oxiderende virkning, dvs. er i stand til at optage elektroner fra et andet stof (hvorved dette stofs oxidationstrin stiger). Et almindeligt kendt oxidationsmiddel er oxygen (O2) fra Jordens atmosfære.

Oxidationsmidler bruges bl.a. i krudtblandinger – som f.eks. i sortkrudt. Her bruges kaliumnitrat som oxidationsmiddel. Derved opnås en hurtigere forbrænding, da kemikaliet indeholder oxygen/ilt.

Eksempler på oxidationsmidler

redigér