Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi er den del af psykologien der undersøger pædagogiske fænomener, som læring, motivation og socialisering.

Emneområde Rediger

Pædagogisk psykologi beskæftiger sig med studier af læringsadfærd og af folks adfærd i læringsprocesser. Fokus er på den enkeltes behov og udviklingsmuligheder.

Arbejdet i pædagogisk-psykologisk praksis finder sted i overensstemmelse med en forståelse af sammenhænge mellem mennesker og deres kontekstuelle rammer samt en tolkning af kendte og endnu ikke kendte problemstillinger og potentialer, der ligger i disse sammenhænge. Der er fokus på de processer, hvorigennem mennesker og de sociale,kulturelle og strukturelle kontekster, de er en del af, gensidigt former og skaber hinanden på mangfoldige måder.

Anvendelsesområder Rediger

Pædagogisk psykologi anvendes blandt andet konkret i pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)[1], pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning[2], HR, pædagogisk udviklingsarbejde og ledelse.

Pædagogisk psykologi i Danmark Rediger

Der findes en afdeling for pædagogisk psykologi på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Her udbydes en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi.

Blandt danske pædagogiske psykologer kan nævnes Lene Tanggaard[3], Knud Ileris[4], Dorte Staunæs[5], Morten Nissen og Dorte Marie Søndergaard[6]. Niels Egelund er også professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og står blandt andet bag bogen Portræt af elever med særlige behov[7].

Store pædagogiske psykologer Rediger

Historiens store pædagogiske psykologer omfatter:

Litteratur Rediger

Litteratur på engelsk og tysk Rediger

 • Alberto, P. & Troutman, A. (2003) Applied behavior analysis for teachers (6th ed.). Columbus, OH, USA: Prentice-Hall-Merrill.
 • V. A. Benassi, C. E. Overson, C. M. Hakala (Eds, 2014), Applying Science of Learning in Education. Infusing Psychological Science into the Curriculum. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Bruner, Jerome Seymour (1996). The Culture of Education.
 • Bruner, Jerome Seymour (2003). Making Stories: Law, Literature, Life
 • Case, R. (1985). Intellectual development: Birth to adulthood. New York: Academic Press.
 • Dewey John (1910). How we think. New York D.C. Heath & Co.
 • Furth, H.G. & Wachs, H. (1975). Thinking goes to school: Piaget's theory in practice. Oxford: Oxford University Press
 • Gardner, Howard. (1983) Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
 • K. R. Harris, S. Graham & T. Urdan (Eds, 2012.), APA Educational Psychology Handbook: Vol 2. Individual Differences and Cultural and Contextual Factors. Washington, DC: American Psychological Association.
 • M. Hasselhorn, A. Gold: Pädagogische Psychologie. 1. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2006
 • Hergenhahn, B.R. (2009). An introduction to the history of psychology. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Illeris, Knud (2009): Contemporary Theories of Learning, Routledge
 • James, W. (1983). Talks to teachers on psychology and to students on some of life's ideals. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Original work published 1899)
 • C. Klicpera, B. Gasteiger-Klicpera: Psychologie der Leseschwierigkeiten und Schreibschwierigkeiten. Entwicklung, Ursachen, Förderung. PVU Weinheim 1995
 • A. Krapp, B. Weidenman (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. 5. Auflage. Beltz, Weinheim 2006.
 • Lave, Jean & Etienne Wenger (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation
 • H. Lukesch: Einführung in die Pädagogische Psychologie (= Psychologie in der Lehrerausbildung. Band 1). 4. Auflage. Roderer, Regensburg 2006.
 • Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • G. Mietzel: Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. 8. Auflage. Hogrefe, Göttingen 2007.
 • Nissen, Morten (2012): The subjectivity of participation. PM
 • Piaget, Jean (1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood(New York: Norton) [La formation du symbole chez l'enfant; imitation, jeu et reve, image et représentation (1945)].
 • Piaget, Jean (1950). The Psychology of Intelligence (London: Routledge and Kegan Paul) [La psychologie de l'intelligence (1947)].
 • D. H. Rost (Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. 4. Auflage. Beltz PsychologieVerlagsUnion, Weinheim 2010, ISBN 978-3-621-27690-0.
 • D. H. Rost (Hrsg.): Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie. Waxmann Verlag, Münster 1996ff, ISSN 1430-2977.
 • M. Soff: Gestalttheorie für die Schule. Unterricht, Erziehung und Lehrergesundheit aus einer klassischen psychologischen Perspektive. Verlag Wolfgang Krammer, Wien 2017
 • Thorndike, E.L. (1912). Education: A first book. New York: MacMillan.
 • Vives, J, & Watson, F. (1913). On education : a translation of the de tradendis disciplinis of juan luis vives . Cambridge : The University Press
 • R. F. Wagner, A. Hinz, A. Rausch, B. Becker (Hrsg.): Modul Pädagogische Psychologie. 1. Auflage. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2009
 • E. Wild, J. Möller (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. 2. Auflage. Springer, Heidelberg/ Berlin 2015, ISBN 978-3-642-41290-5.
 • Woolfolk, A.E.; Winne, P.H. & Perry, N.E. (2006). Educational Psychology (3rd Canadian ed.). Toronto, Canada: Pearson.
 • Zimmerman, B.J. & Schunk, D.H.(Eds.) (2003). Educational psychology: A century of contributions. Mahwah, NJ, US: Erlbaum.

Litteratur på dansk Rediger

 • Dammeyer, Jesper (2017). Pædagogisk psykologi. HRF
 • Elle, Birgitte & Klaus Nielsen & Morten Nissen (2006). Pædagogisk psykologi. Roskilde Universitetsforlag
 • Graff, Line mfl (2021). Psykolog i PPR. Akademisk Forlag
 • Hermansen, Mads (2003). Omlæring. Klim
 • Hermansen, Mads (2006). Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea
 • Hermansen, Mads (red)(2011). Lærerens psykologibog. Akademisk Forlag
 • Hermansen, Mads (2018). Læringens univers. Hans Reitzels Forlag
 • Højholt, C. & G. Witt (red.)(1996). Skolelivets socialpsykologi. København: Unge Pædagoger.
 • Illeris, Knud (2006). Læring. Roskilde Universitetsforlag
 • Illeris, Knud (2007). Læringsteorier. Roskilde Universitetsforlag
 • Illeris, Knud (2012). 49 tekster om læring. Samfundslitteratur
 • Illeris, Knud (red) (2014). Læring i konkurrencestaten. Samfundslitteratur
 • Imsen, Gunn (2015): Elevens verden. HRF
 • Jacobsen, Bo (1998): “Voksenundervisning og livserfaring”. KbH: HRD
 • Jacobsen, Bo mfl. (2003): “Mød eleven”. Hans Reitzels Forlag
 • Jerlang, Esben (2010): Pædagogisk-psykologisk opslagsbog. HRF
 • Lave, J., & Wenger, E. (2003). Situeret læring og andre tekster. København: Hans Reitzels.
 • Løv, Ole & Else Skibsted (2014). Elevers læring og udvikling. Akademisk Forlag
 • Nielsen, Klaus (2018). Pædagogisk psykologi. Samfundslitteratur
 • Nissen, Morten (2014). “Brugerdrevne standarder som konkret utopi: En kulturhistorisk tilgang til subjektivitetens almengørelse”. Psyke & Logos, nr 35, s. 164-192.
 • Pedersen, Karin (2016). Pædagogik og psykologi. Munksgaard
 • Piaget, Jean (1970). Barnets psykiske udviking. Hans Reitzels Forlag
 • Piaget, Jean (1973). Psykologi og pædagogik. København: Hans Reitzel.
 • Skovmand, Keld & Lene Tanggaard (2020): Hvad vi taler om, når vi taler om at lære?Gyldendal
 • Staunæs, Dorte (2014): Læringslaboratorier og -eksperimenter. Aarhus Universitetsforlag
 • Søndergaard, Dorte Marie (1996). Tegnet på kroppen. Køn: Koder og konstruktioner blandt unge voksne i Akademia. Museum Tusculanum
 • Sørensen, Anders Dræby (2016). Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning. DPU
 • Tanggaard, Lene: Pædagogisk psykologi (2009) ISBN 9788771603057
 • Tanggaard, Lene: Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen (2009) ISBN 9788772814179
 • Tanggaard, Lene: Elevers læring og udvikling - også i komplicerede læringssituationer (2014) ISBN 9788750044161
 • Tanggaard, Lene: Lær! (2015) ISBN 9788702168426
 • Tanggaard, Lene: Pædagogisk-psykologisk praksis (2015) ISBN 9788741256269

Kilder og henvisninger Rediger

 1. ^ Bjarne Nielsen, PPR-Håndbogen, 2014, DPF
 2. ^ “Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning”, Dpu 2016, Anders Dræby Sørensen
 3. ^ Pædagogisk psykologi (2009) ISBN 9788771603057
 4. ^ Illeris, Knud (2006). Læring. Roskilde Universitetsforlag
 5. ^ Staunæs 2014
 6. ^ Søndergaard 1996
 7. ^ Egelund 2017, Aarhus Universitetsforlag
 Spire
Denne artikel om psykologi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.