Pæletræk (en. Bollard pull) er den maksimale trækkraft, som eksempelvis en slæbebåd eller andet maritimt fartøj kan yde, uden at det gør fart gennem vandet.

Pæletræk, prøve og fastlæggelse af trækkraft under ideelle konditioner (skitse)

Trækkraften for aktuelle fartøj anvendes som mål for fartøjets ydeevne, da det ikke er muligt, som på landbaserede køretøjers installerede kilowatt, at bestemme den afgivne kraft – dette på grund af andre faktorer, blandt andet transmissionstab, typen af fremdrivningsmaskineri og fremdrivningssystemet totale virkningsgrad.

Trækenhed redigér

Anvendte kraftenhed for trækket er kN (SI-enhed) eller masseenheden ton.

Trækkraft redigér

Fartøjets trækkraft kan bestemmes ved forskellige afprøvningsmetoder, eksempelvis:

Prøve, eksempel redigér

I et dybtvandsbassin fastgøres fartøjets slæbetov til en pullert, fartøjet trækkraft bestemme under varierende kilowatt-belastninger fra fartøjets fremdrivningsmaskineri.

Eksterne henvisninger og kilder redigér